TV-DEX

رابط TV ویژه سمعک وایرلس

TV-DEX لذت تماشای تلویزیون با صدای صاف ، بدون تاخیر و اکو  با  TV-DEX  میسر میگردد . با استفاده از ریموت TV-DEX می توانید به راحتی صدای تلویزیون را صرفا ً برای خودتان و بدون تغییر برای دیگر افراد خانواده کم یا زیاد نمایید. هم چنین با فشردن دکمه Room Off ميتوان صدای محیط را قطع کرد و فقط صدای تلویزیون را دریافت نمود. ریموت این دستگاه نیاز به شارژ شدن دارد.