علائم افت شنوایی در کودکان

. مشکل در درک گفتار افراد

. احتیاج به تکرار گفتگو

. مشکل در نوشتار(مانند : املا)

. افت تحصیلی

. اشکال در تلفظ حروف

کمک ! فرزند من نمی شنود!

کم شنوایی کودکان

خیلی از والدین به سرعت افت شنوایی فرزند خود را متوجه می شوند.هنگامی که نوزاد از صدای بلند نمی ترسد و یا نوزاد 5 یا 6 ماهه به اسم خود واکنش نشان نمی دهد ، ممکن است کودک دچار کم شنوایی باشد.

کودکان بزرگتر ممکن است صدای تلویزیون را به خوبی نشوند و دائما صدای آن را بلند کنند و یا حتی در گفتگو با پدر و مادرشان جواب های اشتباه و بی ربط به گفتگو بدهند. اینها می تواند نشانه های افت شنوایی باشند.