کم شنوایی کودکان

علائم افت شنوایی در کودکان

. مشکل در درک گفتار افراد

. احتیاج به تکرار گفتگو

. مشکل در نوشتار(مانند : املا)

. افت تحصیلی

. اشکال در تلفظ حروف

کمک ! فرزند من نمی شنود!

کم شنوایی کودکان

خیلی از والدین به سرعت افت شنوایی فرزند خود را متوجه می شوند.هنگامی که نوزاد از صدای بلند نمی ترسد و یا نوزاد ۵ یا ۶ ماهه به اسم خود واکنش نشان نمی دهد ، ممکن است کودک دچار کم شنوایی باشد.

کودکان بزرگتر ممکن است صدای تلویزیون را به خوبی نشوند و دائما صدای آن را بلند کنند و یا حتی در گفتگو با پدر و مادرشان جواب های اشتباه و بی ربط به گفتگو بدهند. اینها می تواند نشانه های افت شنوایی باشند.

کم شنوایی کودکان

بهبود ارتباط

چندین قدم ، پیش از شک کردن به کم شنوایی فرزندتان وجود دارد:

۱- بازی همراه با آواز و صحبت کردن :

همانطور که تمامی کودکان نیاز به صحبت و ارتباط دارند ، کودکان کم شنوایی نیز احتیاج به محبت و ارتباط و مراقبت بیشتر دارند.

 ۲- هنگام محبت به فرزندتان ، مستقیم به او نگاه کنید:

لبهاتان ،حالت صورت و حرکات بدنتان اطلاعات مهمی را انتقال می دهد.

۳- صحبت صورت واضح بدون فریاد کشیدن:

افزایش شدت صدایتان نه تنها کمک کننده نیست ، بلکه باعث کاهش درک گفتار می شود.

۴- اطمینان حاصل کنید که کودک صورتتان را به طور کامل می بیند:

هنگامی که با کودک صحبت می کنید بتواند صورت شما را کامل ببیند.

ارزیابی شنوایی کودکان

هنگامی که والدین از کم شنوایی کودک خود آگاه می شوند،ممکن است سوالات زیادی داشته باشند و از نظر احساسی دچار بحران شوند.

امروزه تست غربالگردی بدو تولد ، بهترین راه برای تشخیص زود هنگام کم شنوایی است. اگر شک به کم شنوایی کودکان داشتید،حتما به یک شنوایی شناس و پزشک مراجعه کنید. مطالعات نشان داده است که هر چه سریع ترکودک از سمعک استفاده کند،مهارتهای گفتاری کودک افزایش می یابد.

تست درک گفتار در کودکان

تست ارزیابی ، ۲ شاخص اصلی دارد.فرکانس و شدت.

در منحنی ادیوگرام ستون افقی فرکانس صداست. محدوده فرکانس شنوایی یک کودک از ۲۰Hzتا ۲۰KHzمی باشد.

ستون عمودی در منحنی شدت صداست ، در یک فرد نرمال محدوده ی شنوایی تا ۲۵dB می باشد.

کودکتان از سمعک استفاده می کند؟

اگر کودکتان از سمعک استفاده می کند اطمینان حاصل کنید که بیشترین بهره از سمعک را ببرد.هر چه سریع کودک از سمعک استفاده کند مهارتهای گفتاری و ارتباطی کودک افزایش میابد.

ویدکس ایران نماینده انحصاری سمعک ویدکس دانمارک