ابتدا باتری را در داخل سمعک قرار دهید. زمانی که سمعک روشن می شود معمولا شروع به سوت زدن می نماید و تا زمانی که قالب یا پروب به درستی در داخل حفره گوش قرار نگیرد، این سوت ادامه می یابد که البته کاملا طبیعی است .اما وقتی سمعک به طور کامل در داخل گوش قرار گرفت دیگر نباید سوت بکشد.

دقت کنید که هنگام قرار دادن سمعک در داخل گوش علامت widex حک شده بروی سمعک شما باید به طرف بیرون و همسو با صورت شما قرار گیرد ، همان طور که در شکل مشاهده می نمایید.جهت سهولت در قرار دادن و برداشتن سمعک می توانید لاله ی گوش خود را به سمت بالا و عقب بکشید.