سمعکunique

سمعکUNIQUE110

مجهز به سیستم های ردیاب گفتار و سرکوبگر نویزبه منظور افزایش درک گفتار

– سمعکUNIQUE110 مجهز به بیش از 59 مدار پردازشگر صدا
– دوسال گارانتی بی قید و شرط بین المللی
– صدایی راحت در شرایط سکوت و همهمه
– مجهز به سیستم های ردیاب گفتار و سرکوبگر نویزبه منظور افزایش درک گفتار