سمعکMIND ،خانواده MIND ویدکس صدایی راحت و عالی فراهم می کند و مجهز به برنامه افزایش وضوح صدا در فرکانسهای بالا و غیرقابل شنیداری و مدار گفتار هوشمند است.

این خانواده مجهز به فناوری FlexPlat form است که می تواند صدای سمعک را با توجه به میزان کم شنوایی هر فرد تعدیل کند و با فناوری Dual ISP صدایی راحت و شنوایی خوب در محیط های پر زحمت شنیداری فراهم کند . در رده های بالای این خانواده صداها در 2 بخش مجزای بم و زیر پردازش می شود که مخصوصا در دنیای موسیقی و افراد موسیقی دان کاربرد دارد.