سمعکDREAM30

مجهز به سیستم True Input وکیفیت صدای طبیعی در سطوح شدتی بالا

– سمعکDREAM30 تنها سمعک با پردازش وایرلس در رده قیمتی Basic

– مجهز به سیستم True Input وکیفیت صدای طبیعی در سطوح شدتی بالا

– مجهز به مدارات کنترل فیدبک و ضد سوت

– قابلیت تنظیم صدا در 3 برنامه شنوایی متفاوت

– امکان ارزیابی آستانه های شنوایی فرد با استفاده از سیستم Sensogram