سمعکBeyond440

افزایش سطح درک گفتار

-سمعکBeyond440 مجهز به 30 کانال پردازشی
-قابلیت ارتباط دو گوشی که درک گفتار در محیط نویزی را افزایش می دهد.
-مجهز به تکنولوژی Digital Pinna که شبیه ساز لاله گوش است و اصوات بیشاری را جمع آوری می کند.
-امکان شنودپذیری فرکانسهای بالا که موجب می شود صدای واضح تر و با کیفیت بیشتر به بیمار ارائه شود
-افزایش سطح درک گفتار بیمار با استفاده از تکنولوژی Speech Enhancer
-مجهز به مدار Zen برای کنترل بیشتر وزوز
-قابلیت تغییر خودکار برنامه ها با توجه به شرایط محیط در9 برنامه پیش فرض