سمعک در ایران

امروزه تقریبا تمامی برندهای سمعک در بازار ایران فعال هستند .

سمعک ویدکس (Widex)

سمعک زیمنس(Siemens)

سمعک فوناک (Phonak)

سمعک یونیترون(Unitron)

البته مابقی برندهای مطرح جهانی نیز در ایران مشغول به فعالیت هستند .