در بعضی مدل های سمعک قابلیت استفاده از ریموت کنترل وجود دارد که به وسیله آن ، فرد استفاده کننده می تواند و ولوم سمعک خود را تغییر دهد.در شکل زیر انواعی از ریموت کنترل ها را مشاهده می فرمایید.

انتخاب برنامه های سمعک با توجه به نیاز شنیداری شما و همچنین صلاحدید ادیولوژیست مربوطه انجام می پذیرد. تعداد برنامه ها در مدل های مختلف سمعک از 2 برنامه تا 6 برنامه متغیر می باشد.

در صورت برخورداری سمعک شما از ریموت کنترل ، راهنمای استفاده از آن را از متخصص خود بخواهید.