در این گروه از سمعک ها درب باتری به عنوان کلیدی جهت روشن و خاموش کردن سمعک مورد استفاده قرار می گیرد. زمانی که درب باتری کاملا بسته باشد سمعک روشن بوده و خاموش کردن آن می بایست درب باتری سمعک را اندکی باز کنید.

زمانی که از سمعک استفاده نمی کنید ( مثلا هنگام خواب یا استحمام ) آن را خاموش نموده تا باتری سمعک شما بیهوده مصرف نگردد و اگر قرار است سمعک برای مدتی نسبتا طولانی خاموش بماند بهتر است باتری را نیز از داخل آن خارج نمایید.

برای باز کردن درب باتری همانطور که در تصویر نشان داده شده است ، ابتدا از قسمت گیره ی ناخن ، درب باتری را به صورت کشویی به سمت پایین کشیده و سپس آن را باز کنید.

برای بستن درب باتری نیز ابتدا درب باتری را بسته و سپس آن را به صورت کشویی به سمت بالا هل دهید.( همانطور که در شکل نشان داده شده است.)