بزرگترین سرمایه ویدکس رضایتمندی بیماران استفاده کننده از سمعکهای ویدکس است. که سبب خوشنامی این برند شده است .تمرکز ویدکس بر خدمات بعد از فروش خود و در نظر گرفتن کلیه تمهیدات لازم جهت رضایت مندی بیماران در کنار کیفیت بالای قطعات مورد استفاده در سمعک ، همه و همه سبب خوشنامی هر چه بیشتر این برند در بین رقبای کاری و تجاری این صنعت شده است.