توزیع سمعک با ارز دولتی

خوشبختانه وارادات و توزیع سمعک ویدکس دانمارک با ارز مصوب ۴۲۰۰ تومانی صورت می پذیرد. این مورد سبب گردیده است که قیمت سمعک نه تنها هیچ افزایشی نداشته باد بلکه حتی در برخی از مدل ها کاهش قیمت هم داشته باشیم.

جهت اطلاع شما عزیزان قیمت فعلی سمعک های ویدکس همان قیمت دی ماه ۱۳۹۶ می باشد.

لازم به ذکر است که نظر به استفاده از ارز دولتی در برخی موارد ، ما نیازمند کپی کارت ملی بیمار می باشیم.

ارز دولتی