توزیع سمعک با ارز دولتی

خوشبختانه وارادات و توزیع سمعک ویدکس دانمارک با ارز مصوب 4200 تومانی صورت می پذیرد. این مورد سبب گردیده است که قیمت سمعک نه تنها هیچ افزایشی نداشته باد بلکه حتی در برخی از مدل ها کاهش قیمت هم داشته باشیم.

جهت اطلاع شما عزیزان قیمت فعلی سمعک های ویدکس همان قیمت دی ماه 1396 می باشد.

لازم به ذکر است که نظر به استفاده از ارز دولتی در برخی موارد ، ما نیازمند کپی کارت ملی بیمار می باشیم.

ارز دولتی