سمعکunique

سمعکUNIQUE30

مجهز به تکنولوژی Universal جهت تنظیم خودکار صدا در محیط های مختلف شنیداری

– سمعکunique30 مناسب ترین سمعک با پردازش وایرلس در رده قیمتی Basic

– مجهز به تکنولوژی Universal جهت تنظیم خودکار صدا در محیط های مختلف شنیداری

– مجهز به مدارات کنترل فیدبک و ضد سوت

– قابلیت تنظیم صدا در ۳ برنامه شنوایی متفاوت

– امکان ارزیابی آستانه های شنوایی فرد با استفاده از سیستم Sensogram و به صورت گسترده (Expand)