UNIQUE 110

dream-440

مجهز به سیستم های ردیاب گفتار و سرکوبگر نویزبه منظور افزایش درک گفتار

– مجهز به بیش از ۵۹ مدار پردازشگر صدا
– دوسال گارانتی بی قید و شرط بین المللی
– صدایی راحت در شرایط سکوت و همهمه
– مجهز به سیستم های ردیاب گفتار و سرکوبگر نویزبه منظور افزایش درک گفتار

مشخصات فنی

مدت گارانتینوع میکروفنتعداد مداراتسایز باطریتعداد باند و کانالحداکثر پوشش مدل
۲OMNI۵۹۱۰( ۳+ ۳)۹۰U1-CIC
۲DIRECTIONAL۵۹۳۱۲( ۳+ ۳)۹۰U1-CANAL
۲DIRECTIONAL۵۹۱۰( ۳+ ۳)۸۰U1-PASSION
۲DIRECTIONAL۵۹۳۱۲( ۳+ ۳)۹۰U1-FASHION MINI
۲OMNI۵۹۳۱۲( ۳+ ۳)۱۰۰U1-FUSION
۲DIRECTIONAL۵۹۳۱۲( ۳+ ۳)۹۰U1-FASHION
۲DIRECTIONAL۵۹۱۳( ۳+ ۳)۱۱۰U1-FASHION POWER
۲OMNI۵۹۱۰( ۳+ ۳)۹۰U1-CIC MICRO

با کلیک بروی نام سمعک ، تصاویر سمعک را بروی گوش مشاهده کنید

کانال دنیای شنوایی

به کانال ما بپیوندید

وارد شوید خروج