DREAM-30

dream-030

مجهز به سیستم True Input وکیفیت صدای طبیعی در سطوح شدتی بالا

DREAM30

– تنها سمعک با پردازش وایرلس در رده قیمتی Basic

– مجهز به سیستم True Input وکیفیت صدای طبیعی در سطوح شدتی بالا

– مجهز به مدارات کنترل فیدبک و ضد سوت

– قابلیت تنظیم صدا در 3 برنامه شنوایی متفاوت

– امکان ارزیابی آستانه های شنوایی فرد با استفاده از سیستم Sensogram

مشخصات فنی

مدت گارانتینوع میکروفنتعداد مداراتسایز باطریتعداد باند و کانالحداکثر پوششمدل
2DIRECTIONAL3113( 3 + 3)80D30-9
2OMNI3110( 3 + 3)90D30-CIC
2DIRECTIONAL31312( 3 + 3)90D30-CANAL
2DIRECTIONAL31312( 3 + 3)90D30-FASHION
2DIRECTIONAL3113( 3 + 3)110D30-FASHION POWER
2OMNI3110( 3 + 3)90D4-CIC MICRO

با کلیک بروی نام سمعک ، تصاویر سمعک را بروی گوش مشاهده کنید