گارانتی ویدکس

گارانتی سمعک ویدکس

گارانتی سمعک از مهمترین پارامترها در خرید سمعک محسوب میشود .گرانی قطعات و احتمال بروز آسیبهای بُردی که هزینه بسیار بالایی دارد ارزش گارانتی سمعک را نسبت به سایر وسایل الکترونیکی دو چندان می کند .

در این میان گارانتی سمعک ویدکس بصورت کامل ، بی قید و شرط و به مدت 2 سال می باشد. این مورد سبب میگردد که همکاران ادیولوژیست نیز با آرامش خاطر و بدون دغدغه در این زمینه سمعک را تجویز و انتخاب کنند.کیفیت خدمات و گارانتی سمعک ویدکس به نحوی است که حتی رقبای تجاری این کمپانی نیز با آن اذعان کرده و آنرا عالی می دانند.