در بعضی از مدل های سمعک ، دکمه فشاری کوچکی بر روی درب باتری وجود دارد که برای تغییر برنامه ی سمعک از آن استفاده می شود. ( همان طور که در شکل مشاهده می نمایید.)

انتخاب نوع برنامه های سمعک با توجه به نیاز شما و صلاحدید ادیولوژیست مربوطه انجام می گیرد. در پاره ای از مدل های سمعک نیز قابلیت استفاده از ریموت کنترل ( کنترل از راه دور ) وجود دارد که به وسیله ی آن شما می توانید برنامه های سمعک خود را در اختیار داشته باشید. بهتر است ترتیب برنامه های سمعک خود را از متخصص مربوطه سوال کرده و در جایی یادداشت فرمائید.در صورت برخورداری سمعک از ریموت کنترل ، راهنمای استفاده از آن را نیز از متخصص مربوطه بخواهید. در بعضی دیگر از مدل های سمعک ، با فشار دادن درب باتری ، برنامه آن تغییر می کند.