همانطور که در شکل مشاهده می کنید ، کلید تغییر برنامه در بعضی از مدل های سمعک به صورت دکمه فشاری و در بعضی به صورت اهرمی وجود دارد . انتخاب نوع برنامه های سمعک با توجه به نیاز شما و صلاحدید ادیولوژیست مربوطه انجام می گردد.

در پاره ای از مدل های سمعک ، امکان استفاده از ریموت کنترل ( کنترل از راه دور ) نیز وجود دارد که به وسیله آن شما می توانید برنامه  ولوم سمعک خود را در اختیار داشته باشید. بهتر است ترتیب برنامه های سمعک خود را از متخصص مربوطه سوال کرده و در جایی یادداشت فرمایید . در صورت برخورداری سمعک شما از ریموت کنترل ، راهنمای استفاده از آن را نیز از متخصص بخواهید.