علل ایجاد وزوز گوش

وزوز بیماری نیست . ولی نشانه وجود مشکل در شنوایی فرد است. بروز وزوز علل گوناگونی دارد، که بعضی از آنها برای مثال روند سالمندی که خارج از محدوده کنترل شماست.

از دیگر علل وزوز گوش می تواند حمله های ویروسی، جرم گوش و اختلال در سیستم عصبی را نام برد. وزوز گوش می تواند در طول روز ادامه داشته باشد. وحتی ممکن است بعضی روزها بدتر و یا بهتر باشد. همچنین خستگی ، استرس ،بیماری می تواند وزوز را تشدید کند .

استعمال دخانیات،الکل و همچنین نوشیدن قهوه اثر منفی بر وزوز دارد.

راهنمای انتخاب سمعک