از آنجایی که سمعک شما کاملا در داخل کانال گوش قرار می گیرد و با توجه به طبیعی بودن وجود غدد چربی ، عرق و وکس گوش ( جرم گوش) در داخل مجرا ف تمیز نگه داشتن روزمره سمعک بسیار حائز اهمیت است. در شکل ، ابزار ویژه تمیز کردن سمعک و عملکرد هر یک نشان داده شده است که با توجه به نیاز سمعک شما ف ابزار ، در اختیارتان قرار می گیرد:

۱- آهنربای باتری : جهت تسهیل در قراردادن باتری در داخل درب باتری و خارج نمودن آن

۲- ابزار پاک کننده جرم : جهت پاک کردن لوله تهویه بلند

۳- ابزار پاک کننده جرم : نوک بلند جهت پاک کردن لوله تهویه کوتاه و نوک کوتاه جهت پاک کردن ورودی میکروفن

۴- برس کوچک : جهت پاک کردن ورودی میکروفن

۵- پارچه نرم مخصوص قابل شستشو : برای خشک کردن و پاک کردن سمعک

توصیه می شود پس از هر بار خارج کردن سمعک از گوش ، آن را با استفاده از دستمال نرم مخصوص پاک کنید.

تمیز کردن خروجی صدا

خروجی صدای سمعک به هیچ وجه نباید با جرم مسدود شده باشد. برای پاک کردن خروجی صدا از دستمال نرم مخصوص و برس کوچک استفاده نمائید. پر شدن خروجی سمعک از جرم ، باعث قطعی صدای سمعک شما می گردد.

دقت داشته باشید که هرگز شیئی تیز را در داخل خروجی صدا فرو نکنید. این کار ممکن است به سمعک شما آسیب برساند.

تمیز کردن لوله تهویه

برای پاک کردن لوله تهویه به ترتیبی که در تصویر نشان داده شده است عمل کنید. مسدود شدن لوله تهویه با جرم ممکن است باعث تغییر صدای سمعک شما شود.

با توجه به توع کاهش شنوایی و همچنین صلاحدید ادیولوژیست شما ممکن است لوله تهویه در سمعک شما تعبیه نشده باشد.

تمیز کردن ورودی میکروفن

درب باتری را باز کرده و باتری را از داخل آن خارج نمایید . نوک ابزار پاک کننده جرم را همانطور که در تصویر مشاهده می کنید از داخل ، درون ورودی صدا فرو کرده و جرم را پاک کنید.

توجه :

هیچ گونه شیئی را در داخل میکروفن فرو نکنید.