نحوه قراردادن سمعک BTE در گوش

ابتدا باتری را در داخل سمعک قرار دهید. زمانی که سمعک روشن می شود معمولا شروع به سوت زدن می نماید و تا زمانی که قالب یا پروب به درستی در داخل حفره گوش قرار نگیرد، این سوت ادامه می یابد که البته کاملا طبیعی است .اما وقتی قالب و سمعک به طور کامل بر روی گوش قرار گرفته باشند،دیگر نباید صدای سوت شنیده شود.

برای اینکه هنگام قرار دادن سمعک بر روی گوش ف صدای سوت شما را آزار ندهد، توصیه ما این است که قبل از قراردادن سمعک در گوش ف آن را خاموش نموده و وقتی قالب ( پروپ ) و سمعک کاملا در جای خود قرار گرفتند آن را روشن نمایید.برای این کار ، ابتدا قالب یا پروب را در داخل حفره گوش خود قرار دهید ف برای سهولت در انجام این کار ، لاله گوش خود را کمی به سمت بالا و عقب بکشید.

سمعک های گروه A

سمعک های گروه B

نحوه برداشتن سمعک BTE از روی گوش

سمعک های گروه A

سمعک های گروه B

برای برداشتن سمعک از روی گوش ، ابتدا سمعک را از پشت گوش خود خارج کنید. در سمعک های گروه A ، قالب را از قسمت شیلنگ مخصوص گرفته و آن را به آرامی از گوش خود بیرون بکشید.

در سمعک های گروه B، به هیچ عنوان برای خارج کردن سمعک از Ear Wire ( سیستم اتصال بلندگو به سمعک ) استفاده نفرمایید. چون این کار ، موجب قطعی سیستم بلندگو و خرابی سمعک شما می گردد. برای خارج کردن سمعک از گیره مخصوصی که بر روی قالب در نظر گرفته شده است استفاده فرمایید.