وکس گارد ، قطعه سفید رنگ کوچکی است که در محل خروجی صدای سمعک شما قرار گرفته و در واقع مانع از ورود جرم گوش شما به سمعک و آسیب به آن می شود . همانطور که پیش از این نیز ذکر شد شما می بایست مرتب با استفاده از برس کوچک ، خروجی صدا و وکس گارد سمعک خود را از هرگونه جرم گوش پاک کنید. گاها ممکن است وکس گارد شما قابل تمیز کردن نبوده و احتیاج به تعویض داشته باشد.

برای سمعک شما ممکن است از یکی از انواع وکس گارد نشان داده شده در تصویر استفاده شده باشد.

اجزای تشکیل دهنده ی وکس گارد :

۱- میله نگهدارنده

۲- قلاب جدا کننده

۳- وکس گارد

برای تعویض وکس گارد نانو همانند تصویر به ترتیب زیر عمل کنید :

ابتدا میله را از سمت قلاب جداکننده بطور مستقیم در داخل وکس گارد قدیمی وارد کرده و سپس به آرامی آن را از داخل سمعک بیرون بکشید. آن گاه میله را از سمت مقابل که حاوی وکس گارد جدید است در قسمت خروجی صدای سمعک وارد کنید. به این ترتیب ، وکس گارد جدید در داخل محفظه مربوطه قرار می گیرد . بعد از قرار دادن وکس گارد جدید، میله سیاه رنگ نگاهدارنده را که وکس گارد قدیمی را مجددا استفاده نفرمایید. دقت داشته باشید که تعداد دفعات تعویض وکس گارد برای بیماران مختلف متفاوت بوده و بستگی به نوع و مقدار جرم تولید شده در گوش دارد.