سمعکMENU10

سمعکMENU10 نسل جدید سمعکهای هوشمند داینامیک و محصول 2018 کمپانی ویدکس دانمارک است که شامل مدل های نامرئی، داخل گوشی و پشت گوشی می باشد.
این نسل مجهز به 10 کانال و 48 مدار پردازنده  صوت است که از فناوری پردازشی (Flex (Flex Platform در آن استفاده شده ، به نحوی که می تواند کیفیت صدای  ورودی را  متناسب با میزان کم شنوایی هر فرد تعدیل کند.