سمعکDREAM330

سمعکDREAM330

کنترل خودکار اصوات بلند ناگهانی به منظور حفاظت از باقیمانده شنوایی

– سمعکDREAM330 پردازشگر یکپارچه صدا و شبیه سازی شنوایی دو گوشی
– مجهز به بیش از ۸۵ مدار پردازشگر همزمان صدا
– دو سال گارانتی بی قید و شرط بین المللی
– قابلیت اجرای ۵ برنامه شنیداری مختلف
– مجهز به سیستم لاله گوشی مصنوعی به منظور جهت یابی صدا
– کنترل خودکار اصوات بلند ناگهانی به منظور حفاظت از باقیمانده شنوایی

محصولات ویدکس
سمعکDREAM330

مجهز به سیستمهای ضد سوت و ضد فیدبک چند جهتی فعال

– سمعکDREAM330 مجهز به برنامه ZENبه منظور کنترل وزوز
– مجهز به سیستم های ردیاب گفتار و سرکوبگر نویز به منظور افزایش هر چه بیشتر درک گفتار خصوصا در محیط های پر سر و صدا
– تطابق بسیار عالی با ادیوگرام و کیفیت صدای بسیار طبیعی
– مجهز به سیستمهای ضد سوت و ضد فیدبک چند جهتی فعال
– شنود پذیری فرکانسهای بالا حتی در مواردی که هیچ باقیمانده شنوایی در این فرکانسها وجود ندارد
-مجهز به سیستم سازگاری تدریجی با صادای سمعک

مشخصات فنی

مدت گارانتینوع میکروفنتعداد مداراتسایز باطریتعداد باند و کانالحداکثر پوششمدل
۲DIRECTIONAL۱۱۷۱۳( ۱۰ + ۱۰)۸۰D3-9
۲DIRECTIONAL۱۱۷۱۰( ۱۰ + ۱۰)۸۰D3-MICRO
۲DIRECTIONAL۱۱۷۳۱۲( ۱۰ + ۱۰)۹۰D3-CANAL
۲OMNI۱۱۷۱۰( ۱۰ + ۱۰)۹۰D3-CIC
۲DIRECTIONAL۱۱۷۱۰( ۱۰ + ۱۰)۸۰D3-PASSION
۲DIRECTIONAL۱۱۷۳۱۲( ۱۰ + ۱۰)۱۰۰D3-FUSION
۲DIRECTIONAL۱۱۷۳۱۲( ۱۰ + ۱۰)۹۰D3-FASHION
۲DIRECTIONAL۱۱۷۱۳( ۱۰ + ۱۰)۱۱۰D3-FASHION POWER
۲OMNI۱۱۷۱۰( ۱۰ + ۱۰)۹۰D3-CIC MICRO

با کلیک بروی نام سمعک ، تصاویر سمعک را بروی گوش مشاهده کنید

ویدکس ایران نماینده انحصاری سمعک ویدکس دانمارک