سمعکDREAM220

سمعکDREAM220

مجهز به سیستم های ردیاب گفتار و سرکوبگر نویز

– مجهز به بیش از ۶۵ مدار پردازشگر همزمان صدا
– قابلیت اجرای ۴ برنامه شنیداری مختلف
– دو سال گارانتی بی قید و شرط بین المللی
– مجهز به لاله گوش مصنوعی و کمک به جهت یابی دقیق منبع صدا
– مجهز به سیستم های ردیاب گفتار و سرکبگر نویز به منظور افزایش هر چه بیشتر درک گفتار خصوصا در محیطهای پر سر وصدا

محصولات ویدکس
سمعکDREAM220

مجهز به سیستم های ضد یدبک و ضد سوت چند جهتی فعال

– مجهز به سیستم های ضد یدبک و ضد سوت چند جهتی فعال
– امکان شنودپذیری فرکانسهای بالا حتی در مواردی که هیچ باقی مانده شنوایی در این فرکانسها وجود ندارد
– تطابق عالی با ادیوگرام و کیفیت صدای طبیعی
– مجهز به سیستم عادت پذیری تدریجی فرد با صدای سمعک
– مجهز به برنامه ZEN برای کنترل وزوز

مشخصات فنی

مدت گارانتینوع میکروفنتعداد مداراتسایز باطریتعداد باند و کانالحداکثر پوششمدل
۲DIRECTIONAL۶۵۱۳( ۵ + ۵)۸۰D2- 9
۲DIRECTIONAL۶۵۱۰( ۵ + ۵)۸۰D2- MICRO
۲DIRECTIONAL۶۵۳۱۲( ۵ + ۵)۹۰D2-CANAL
۲OMNI۶۵۱۰( ۵ + ۵)۹۰D2-CIC
۲DIRECTIONAL۶۵۱۰( ۵ + ۵)۸۰D2- PASSION
۲DIRECTIONAL۶۵۳۱۲( ۵ + ۵)۱۰۰D2- FASHION
۲DIRECTIONAL۶۵۳۱۲( ۵ + ۵)۹۰D2- FUSION
۲DIRECTIONAL۶۵۱۳( ۵ + ۵)۱۱۰D2- FASHON P
۲OMNI۶۵۱۰( ۵ + ۵)۹۰D2-CIC MICRO

با کلیک بروی نام سمعک ، تصاویر سمعک را بروی گوش مشاهده کنید

ویدکس ایران نماینده انحصاری سمعک ویدکس دانمارک