سمعکDREAM110

تنها سمعک وایرلس دنیا در این رده قیمتی

– سمعکDREAM110 تنها سمعک وایرلس دنیا در این رده قیمتی
– بیش از 54 مدار پردازشگر
– قابلیت اجرای 3 برنامه شنیداری
– دو سال گارانتی بی قید و شرط بین المللی
– مجهز به سیستم های ردیاب گفتار و سرکوبگر نویز به منظور افزایش درک گفتار
– سمعکDREAM110 تنها سمعک مجهز به برنامه ZEN برای کنترل وزوز در این رده قیمتی