سمعکBeyond330

افزایش سطح درک گفتار

-سمعکbeyond330 مجهز به ۲۰ کانال پردازشی
-مجهز به مدار پردازشی U- plat form که صدای شفاف و طبیعی را در تمامی محیط ها برای بیمار فراهم می کند
-قابلیت ارتباط دو گوشی که درک گفتار در محیط نویزی را افزایش می دهد.
-مجهز به تکنولوژی Digital Pinna که شبیه ساز لاله گوش است و اصوات بیشاری را جمع آوری می کند.
-افزایش سطح درک گفتار بیمار با استفاده از تکنولوژی Speech Enhancer
-مجهز به مدار Zen برای کنترل بیشتر وزوز
-قابلیت تغییر خودکار برنامه ها با توجه به شرایط محیط در ۵ برنامه پیش فرض