سمعکBeyond220

قابلیت تغییر خودکار برنامه ها در 3 برنامه پیش فرض

سمعکBeyond220 -مجهز به 12 کانال پردازش صدا
-مجهز به مدار پردازشی U-platform که صدای شفاف و طبیعی را در تمامی محیط ها برای بیمار فراهم می کند.
-قابلیت ارتباط دو گوشی که درک گفتار در محیط نویزی را افزایش می دهد.
-مصرف بهینه باطری
-مجهز به مدار Zen برای کنترل بیشتر وزوز
-قابلیت تغییر خودکار برنامه ها در 3 برنامه پیش فرض