سمعکbeyond110

مجهر به برنامه Zen به منظور کنترل بیشتر وزوز

سمعکbeyond110 -مجهز به ۸ کانال پردازشی
– ۲ سال گارانتی بی قید و شرط بین المللی
-مجهز به مدار پردازشی U-platform که صدایی شفاف و طبیعی در اختیار کاربر قرار می دهد.
-مدار فیدبک چند جهته
-مجهر به برنامه Zen به منظور کنترل بیشتر وزوز