سمعک پشت گوشی

سمعک پشت گوشی در پشت لاله گوش قرار گرفته و صدا را از طریق قالب به گوش فرد منتقل می کند . اين گروه از سمعك ها به دليل سهولت در استفاده ، براي تمام رده هاي سني مناسب بوده و كم شنوائيهاي ملايم تا عميق را پوشش مي دهند . بهترين سمعك براي كودكان و اطفال هستند زيرا قابليت اتصال به وسايل كمك شنوايي مانند FM را نیز دارند.

آخرين تحول سمعك هاي پشت گوشي ، عرضه سمعك هاي فيتينگ گوش باز ( open fitting) یا رسیور در مجرای گوش(Receiver in The Canal) است .