سمعک هوشمند ، نسل دوم سمعک های دیجیتال بوده که قابلیت انطباق با شرایط محیط های مختلف شنیداری را دارند. این گروه از سمعک ها با برخورداری از ردیاب های سیگنال گفتار ، گوینده را در محیط جستجو کرده و صدای وی را به خوبی تقویت می کنند . همزمان اصوات مزاحم محیط پیرامون را حذف می کنند. با استفاده از این سمعک هوشمند، صداهای بلند ، گفتاری و آرام در مدارات پردازشی مجزا پردازش و تقویت و در نهایت تلفیق شده و به این ترتیب امکان شنوایی ایده آل فراهم می شود .

به عنوان مثال در محصولات تولیدی شرکت ویدکس مانند گروه هایREAL ،FLASH ،MIND صداهایی با سطح شدت بلند به اندازه صداهایی با سطح شدت آرام و معمولی تقویت نمی شوند .بنابراین کاربر با آرامش کامل از شنیدن صدا در محیط های مختلف لذت می برد. تنظیم سمعک هوشمند به وسیله کامپیوتر انجام شده و بسته به نوع و مدل سمعک هوشمند ، در باندها و کانال های مختلف به خوبی قابل تنظیم هستند.

سمعک هوشمند ویدکس