سمعک دیجیتال به وسیله کامپیوتر قابل تنظیم می باشد. علاوه بر برخورداری از 3 بخش اصلی تشکیل دهنده سمعک ، دارای مدارات پردازشی نیز هستند .سمعک دیجیتال بسته به نوع و مدل آن ، مدارات پردازشی تعداد باندها و کانال های مختلف دارند .

برای مثال گروه سمعک BRAVO در 4 باند و 2کانال و گروه سمعک BRAVISSIMO در 4باند و 3کانال قابل تنظیم است.هرچه پردازشگر سمعک پیشرفته تر باشد ، از تعداد باندها و کانال های بیشتری برخوردار بوده و امکان انجام تنظیمات دقیق تر را بر حسب نیاز بیمار برای ادیولوژیست (شنوایی شناس ) فراهم می کند و در نتیجه سمعک دیجیتال رضایت خاطر بیمار را تامین می کند .

سمعک دیجیتال