در سمعک های پشت گوشی ، درب باتری به عنوان کلیدی جهت روشن / خاموش کردن سمعک مورد استفاده قرار می گیرد . زمانی که درب باتری سمعک کاملاَ بسته باشد، سمعک روشن و برای خاموش کردن آن می بایست درب باتری سمعک را اندکی باز کنید . همانطور که در تصویر مشاهده می کنید در بعضی از انواع سمعک های پشت گوشی ف با فشار دادن درب باتری به سمت پائین از قسمت گیره مخصوص ناخن ، کلمه OFF به وضوح قابل رویت بوده و نیازی به باز کردن کامل درب باتری نمی باشد.

( مدل های ۹ – ۱۹ – Super Power)