در این گروه از سمعک ها درب باتری به عنوان کلیدی جهت روشن و خاموش کردن سمعک مورد استفاده قرار می گیرد. زمانی که درب باتری کاملا بسته باشد سمعک روشن بوده و خاموش کردن آن می بایست درب باتری سمعک را اندکی باز کنید. ( برای باز کردن درب باتری از گیره مخصوص ناخن روی درب باتری استفاده کنید.)

زمانی که از سمعک استفاده نمی کنید ( مثلا هنگام خواب یا استحمام ) آن را خاموش نموده تا باتری سمعک شما بیهوده مصرف نگردد و اگر قرار است سمعک برای مدتی نسبتا طولانی خاموش بماند بهتر است باتری را نیز از داخل آن خارج نمایید.

برای اطمینان حاصل کردن از روشن بودن سمعک ، آن را در داخل مشت خود قرار دهید . اگر سمعک روشن باشد، صدای سوت مانندی از آن شنیده خواهد شد.