محصولات ویدکس در سیستم IRC کشوری ثبت شده و لیست قیمت آنها مورد تایید بیمه ها می باشد .

از این رو فاکتور پرشیا سمعک نیوشان کیش برای تمامی بیمه ها حتی بیمه سلامت نیز مورد تایید می باشد.