باتری ویدکس

باتری سمعک

باتری های سمعک های ویدکس در 4 سایز مختلف می باشند: 10 /312/ 13 /675

انتخاب باتری مخصوص هر سمعک از جمله نکاتی است که در هنگام استفاده از سمعک باید رعایت گردد.

نوع باتری:

باتری سمعک ویدکس Zinc Air می باشند . برای کارکردن به هوا نیاز دارد.باتری های سمعک های ویدکس از نوع قطب مثبت این باتری ها با پوشش مقوایی پوشانیده شده است . تا زمانی که موعد تعویض باتری فرا نرسیده است، این برچسب نباید کنده شود وگرنه باتری در اثر تماس با هوا تخلیه می گردد.