سمعک های پشت گوشی در شکل ها و اندازه های مختلف طراحی و ساخته شده اند که با توجه به نوع و میزان کم شنوایی ، یکی از مدل های آن برای شما تجویز می گردد. به طور کلی ، سمعک های پشت گوشی به دو دسته تقسیم می شوند:

A: سمعک های پشت گوشی Classic

B : سمعک های پشت گوشی RITE/RIC

اجزای تشکیل دهنده سمعک

۱- ورودی میکروفن

۲- کلید تنظیم صدا ( ولوم کنترل)

۳- کلید تغییر برنامه

۴* ۵ – درب باتری

۶- هوک

۷- شیلنگ قالب

۸- قالب گوش / پروب

۹- خروجی صدا

۱۰-لوله تهویه