۱- ورودی میکروفن

۲- درب باتری ( روشن / خاموش)

۳- گیره مخصوص ناخن روی درب باتری

۴ – خروجی صدا

۵- وکس گارد

۶- پین – جهت کمک به خارج نمودن سمعک از گوش

۷ – لوله تهویه (ونت)

۸- لوله تهویه (ونت)

وجود لوله تهویه بر روی سمعک های CIC بستگی به میزان کم شنوایی شما دارد و بنا به صلاحدید ادیولوژیست ، ممکن است یکی از انواع لوله های تهویه کوتاه یا بلند برای سمعک شما در نظر گرفته شود. در مواردی نیز ممکن است هیچ یک از انواع لوله های تهویه برای سمعک در نظر گرفته نشود.

نکته : سمعک مربوط به گوش راست ، دارای برچسب قرمز و سمعک گوش چپ دارای برچسب آبی رنگ می باشد.