۱- ورودی میکروفن

۲- کلید تغییر برنامه ( در بعضی از مدل های سمعک ممکن است این کلید وجود نداشته باشد.)

۳- درب باتری (که نقش کلید روشن / خاموش سمعک را نیز ایفا می کند.)

۴- کلید تنظیم صدا یا ولوم کنترل ( که ممکن است بروی سمعک شما تعبیه شده ویا نشده باشد)

۵- گیره مخصوص ناخن

۶- خروجی صدا

۷- لوله تهویه ( بنا به صلاحدید ادیولوژیست مربوطه ممکن است بر روی سمعک شما لوله تهویه تعبیه شده و یا نشده باشد)

۸- برچسب ویدکس ( سمعک مربوط به گوش راست دارای برچسب قرمز رنگ و سمعک مربوط به گوش چپ دارای برچسب آبی رنگ می باشد.)